Dat is mijn kracht.


Ik ben een ervaren directeur die scholen probleemloos door kan laten draaien, gericht op een vlekkeloze terugkeer van de eigen, vaste schoolleider of een opvolger. Ik neem waar, finetune waar dat gewenst is en zorg voor een correcte, up-to-date overdracht.

 

DIRECTEUR a.i. | PC Juliana van Stolbergschool in Waalwijk

augustus 2018 - juli 2019


Ik ben een ervaringsdeskundige die als coach naast de leidinggevende of bestuurder staat en hem/haar on-the-job op weg helpt. Ik zorg met kennis van zaken en accuratesse voor orde in de veelheid van werkzaamheden, totdat de leidinggevende of bestuurder zelf (weer) volledig in control is.

 

CO-MANAGER a.i. | OBS De Kranepoort in Gouderak

namens B&T Interim Management

februari - juli 2018


Ik ben de onderwijsprofessional die snel kan doorgronden en doelgericht te werk gaat als de sfeer en kwaliteit op school niet in orde zijn. Ik kan uit eigen ervaring putten en weet medewerkers weer in hun kracht te zetten. Samen bouwen we aan een positief schoolklimaat vanuit een professionele cultuur, transparant naar alle stakeholders, met een sterke profilering. 

 

DIRECTEUR/BESTUURDER | CBS De Springplank, Vereniging PC Onderwijs in Rhenen

oktober 2010 - juli 2018


Ik ben een ervaren expert op onderwijskundig gebied. Naast leerkracht, directeur en uitvoerend bestuurder heb ik gewerkt als intern begeleider. Ik weet wat werkt in de klas en begeleid startende en ervaren leerkrachten op positieve wijze toe naar iedere dag een beetje beter: voor de leerlingen én henzelf. 

 

MEERSCHOOLS INTERN BEGELEIDER a.i. | SWS De Catamaran in Loosdrecht en OBS De Tweemaster in Nigtevecht

namens de Rolf groep 

oktober 2019 - juli 2020

 

COÖRDINATOR LEERLINGENZORG a.i. | OBS De Kranepoort in Gouderak

namens B&T Interim Management

februari - juli 2018


Mijn ervaring als directeur/bestuurder heeft mij breed ontwikkeld. Naast onderwijskundig leider was ik integraal verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Dit heeft mijn kennis van de verschillende beleidsdomeinen aanzienlijk vergroot. Met deze kennis kan ik probleemloos voorzien in de behoefte aan (herzien) beleid, maar ook jaarplannen, teamposters, schoolgidsen en bijvoorbeeld het werkverdelingsplan. 

 

ADVIES & ONDERSTEUNING | VPCO Rhenen

september - december 2018

 

SCHRIJVEN & VORMGEVEN | diverse opdrachtgevers

juni 2018 - heden

  • Schoolgids en jaarkalender 2018-2019 | basisschool Zuid-Holland
  • Schoolgids 2018-2019| basisschool Noord-Brabant
  • Schoolgids, jaarplan en teamposters 2019-2020 | basisschool Zuid-Holland
  • Schoolgids 2019-2020 | basisschool Zuid-Holland
  • Schoolgids 2019-2020 n.a.v. herstelopdracht | basisschool Gelderland
  • Schoolgids 2020-2021 | basisschool Noord-Holland
  • Schoolgids 2020-2021 | basisschool Utrecht
  • Schoolplan 2020-2024 | basisschool Zuid-Holland

Ik ben als docent verbonden aan de opleiding Schoolleider Basisbekwaam en verzorg de modules Teamcoaching en Transformatiemanagement. Mijn kennis en ervaring mag ik delen met volwassen professionals en schoolleiders-in-spe. 

 

DOCENT HBO+ | Avans+, locatie Nijmegen

augustus 2020 - heden