En met veel plezier!


Initiatiefnemer Interim-Onderwijs.nl

Onderdeel van Vliet&deBaat Interim Management en Advies

Alle interimmers voor het onderwijs op één plek

sinds september 2019

Vanuit de behoefte om meer zichtbaar te zijn voor opdrachtgevers, onze krachten te bundelen en kennis te delen, is Interim-Onderwijs eind september 2019 van start gegaan. Inmiddels hebben vele interim-professionals uit het onderwijs hun profiel gevuld en zijn alle rechtstreeks te benaderen door onderwijsorganisaties, bestuurders, advies- en/of bemiddelingsbureaus. Ik beheer de website, onderhoud contacten met de professionals en het werkveld, zorg voor nieuwsbrieven en organiseer interne MeetUp's voor alle leden.

Of bezoek Interim-Onderwijs op LinkedIn:


Lid Commissie Onderwijs 

Onbezoldigd lid

Algemene Vereniging Schoolleiders Utrecht

2016 - 2020

De leden van de Commissie Onderwijs komen zo'n vijf keer per jaar bijeen om het bestuur van de AVS te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. Agendapunten zijn altijd gerelateerd aan leiderschap en onderwijs. Ik heb tot eind 2020 met veel plezier deel uitgemaakt van de commissie. 


Contactpersoon Educatiemenu Kunst, Cultuur, Historie

Vrijwilliger

Cultuurplatform Rhenen 

2019 - 2020

Het Cultuurplatform Rhenen zet cultuur in onze (kleine) stad Rhenen op de kaart. Als contactpersoon van de educatie-tak mocht ik de verbinding maken met het onderwijs. Dat heb ik gedaan door een interactief, digitaal menu te vullen met breed aanbod van activiteiten en lesbrieven voor leerkrachten en docenten. Om er samen voor te zorgen dat kunst, cultuur, historie en erfgoed voor alle Rhenense kinderen toegankelijk is.