En met veel plezier.


Lid Commissie Onderwijs 

Onbezoldigd lid

Algemene Vereniging Schoolleiders Utrecht

sinds augustus 2016

De leden van de Commissie Onderwijs komen zo'n vijf keer per jaar bijeen om het bestuur van de AVS te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies. Agendapunten zijn altijd gerelateerd aan leiderschap en onderwijs. Ik breng én ik haal, en blijf zo op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen.


Initiatiefnemer Interim-Onderwijs.nl

Onderdeel van Vliet&deBaat Interim Management en Advies

Alle interimmers voor het onderwijs op één plek

sinds september 2019

Vanuit de behoefte om meer zichtbaar te zijn voor opdrachtgevers, onze krachten te bundelen en kennis te delen, is Interim-Onderwijs eind september 2019 van start gegaan. Inmiddels hebben vele interim-professionals uit het onderwijs hun profiel gevuld en zijn alle rechtstreeks te benaderen door onderwijsorganisaties, bestuurders, advies- en/of bemiddelingsbureaus. Ik beheer de website, onderhoud contacten met de professionals en het werkveld, zorg voor nieuwsbrieven en organiseer interne MeetUp's voor alle leden.

Of bezoek Interim-Onderwijs op LinkedIn:


Contactpersoon Educatiemenu Kunst, Cultuur, Historie

Vrijwilliger

Cultuurplatform Rhenen 

sinds december 2019

Het Cultuurplatform Rhenen zet cultuur in onze (kleine) stad op de kaart. Als contactpersoon van de educatie-tak mag ik de verbinding maken met het onderwijs. Dat doe ik door een interactief, digitaal menu te vullen met breed aanbod van activiteiten en lesbrieven voor leerkrachten en docenten. Zo zorgen we er samen voor dat kunst, cultuur, historie en erfgoed voor alle Rhenense kinderen toegankelijk is.


Secretaris

Vrijwilliger

Tennisclub Rhenen

sinds juni 2020

Als enthousiast tennisser ben ik in juni 2020 gestart als secretaris bij het bestuur van deze gezellige vereniging. Ik verzorg de notulen, onderhoud contacten, doe voorstellen en beslis mee.